Klinisk guide til ACT

 

 

Hold det svære lettere og bevæg dig i retning af dine værdier

- en kort klinisk guide til ACT af Ole Taggaard Nielsen (2013)

 • -  Start med at konfrontere klientens kontrol dagsorden (på venlig og medfølende vis); henvis til klientens egen (direkte) oplevelse som den endelige guide.

 • -  Understøt klienten i at føle og tænke det, som han/hun allerede føler og tænker det er ikke hvad det udgiver sig for at være og i at finde et perspektiv, der gør dette muligt.

 • -  Lær klienten accept- og defusions-færdigheder.

 • -  Hjælp klienten med at skabe kontakt til nuet og til strømmen af

  tanker, følelser og kropslige sensationer.

 • -  Hjælp klienten med at kontakte en mere transcendent fornemmelse

  af selvet (selvet som kontekst) som altid er der observerende og

  oplevende, adskilt fra tanker, følelser, sensationer og erindringer.

 • -  Hjælp klienten med at blive stadig mere nærværende, stadig mere

  medfølende.

 • -  Hjælp klienten med at bevæge sig i retning af hans/hendes

  personlige værdier og til at ”holde” indlæringshistorien og de

  automatiske reaktioner nænsomt.

 • -  Hjælp klienten med at opdage sproglige fælder (fusioner).

 • -  Gentag og udvid fokus for arbejdet - gentag igen - indtil klienten kan

  generalisere.

 • -  Husk klienten og du er i samme båd