Testimonials

 

"Inden jeg startede mit forløb hos Ole, var jeg en meget bange og skræmt pige. Jeg var bange for at maden jeg skulle indtage ville gøre mig syg, jeg var bange for knive, bange for sygdom - bange for verdenen. Jeg gik også rundt med en bestemt håbløs og ligegyldighed, men da jeg startede hos Ole ændrede dette sig: måden han finder 'løsning' på problemerne er netop ved ikke at finde en løsning, eller man kan sige, at løsningen på ubehaget kan være at man først og fremmest acceptere det ubehag man kan opleve. Når først du acceptere dit ubehag, først der kan du begynde at rumme tankemylder og det du ellers dealer med. Jeg ville ønske at alle kunne opleve Ole, for han er et mirakel!". 

Klient Marts 2015

 

"Jeg har så længe jeg kan huske kæmpet med tvangstanker og OCD, som I lange perioder af mit liv har taget meget energi og været en frustration hos mig. Jeg har forsøgt at kontrollere hver en tanke og blevet ved til alt var tænkt til ende. Med god og professionel hjælp fra Ole, har jeg forstået at leve med min OCD på trods og med en meget større psykologisk fleksibilitet, der lader mig få ro i tankemylderet, og samtidig giver mig styrken til at finde og udleve værdierne i mit liv. ACT er ikke en pille man tager, ACT er ikke en “kur” - ACT er for mig en måde at mestre mit liv på. Ole har åbnet døren til ACT med en dyb forståelse for min situation og givet mig konkrete værktøjer til tænkning, som har hjulpet mig samme dag og tiden frem. Jeg har et meget positivt syn på mit liv - og en tro på, at dette varer ved".

Klient Februar 2015

 

"My conversations with Ole have helped me be calm, confident, and compassionate in my interactions with people around me. When I first came to see Ole, I was trying to recover from a painful divorce, and most of my thoughts revolved around self-loathing and fear of the future. I obsessively thought about what other people might be thinking of me. If I had a difficult question or conversation from a colleague or family member, I felt like I was falling apart - my self-confidence was so low. As Ole and I talked, I gradually realized with his help that if I define the things in life that have value and importance to me, and if I strive daily to work on those things, it is easy to feel free and optimistic, and even easy to deal with painful situations and difficult people. Ole helped me see the ways in which I was avoiding uncomfortable situations with family and at work, and I came to realize that discomfort is ok, if it helps me move towards what is important to me - such as being successful at work, and getting closer to loved ones. For example, I still feel uncomfortable speaking with a manager at work, but I do it anyway, proactively and often. Also, I have gotten better at talking about what I need with my family, which means I get more help and encouragement from them (rather than passive-aggressively waiting for them to guess my needs, which I used to do). I can warmly recommend sessions with Ole to anyone who would like a positive change in his or her relationships, or at work. Ole's style is intelligent, thoughtful and insightful".

Klient 2013

 

Supervision

Vi har med stor faglig og personlig gevinst haft Ole Taggaard Nielsen som supervisor til vores in-house psykologer i Prescriba i perioden 2013-2016. Ole formår at skabe en tryg, nærværende og rolig atmosfære, der har medvirket til at samle gruppen af psykologer. Han har en udviklende kobling mellem deltagernes egen praksis med relevante teoretiske og praktiske perspektiver indenfor ACT. Deltagerne oplever at de har fået udvidet deres repertoire af handlemuligheder i en god ramme hvor processtyrring har været en vigtig ingrediens. Samlet set har Ole formået at give gruppen af psykologer en oplevelse af tankevækkende refleksion og øget kompetenceudvikling. Alt i alt et supervisionsforløb med en stor kapacitet.

Lars Paludan-Müller
Prescriba
Faglig Leder, psykologer & Rådgivning

 

Supervision

Psykiatrisk Center Ballerup har i flere år anvendt Ole Taggaard Nielsen til videosupervision i forbindelse med specialistuddannelse i Psykoterapi for psykologer. Der er stor tilfredshed med denne supervision. Den er velstruktureret og på et højt fagligt niveau. 

Jeg giver Ole Taggaard Nielsen min bedste anbefaling.

Kontakt mig gerne for nærmere uddybning.

Juno Calmer

Chefpsykolog

Tlf. 38646077

 

Supervision

"Fonden Lænkeambulatorierne i Danmark har siden marts 2010 haft en samarbejdsaftale med ACT-Klinikken v./ psykolog Ole Taggaard Nielsen (OTN) om supervision af alkoholbehandlere fra fondens ambulatorier i Lyngby, Herlev, Lyngby og Tårnby. At valget af supervisor faldt på OTN var at vi her fandt både kompetencer og erfaringer som matchede medarbejdernes behov for supervision indenfor den kognitive referenceramme. Det er vort indtryk at OTN er helt fremme i forhold til den nyeste viden om den kognitive metodik og ACT, hvilket medarbejderne på fornem vis formår at integrere i den daglige behandlingsmæssige relation med borgere i behandling for alkoholmisbrug. At medarbejderne på tydelig vis integrerer og omsætter viden på baggrund af supervisionsforløb fortæller os, at OTN er i besiddelse af de nødvendige formidlingsevner som er en af de vigtigste forudsætninger for gode supervisionsforløb. Jeg kan på baggrund af vore hidtidige erfaringer og medarbejdernes positive udsagn om supervisionsforløb hos OTN kun medgive ham vore bedste anbefalinger."

Niels Bo Petersen, Distriktsleder, Fonden Lænkeambulatorierne i Danmark
Juli 2012

Supervision 

Personalet fra Perronen har modtaget supervision fra Ole igennem fire år. Vi har hele vejen igennem oplevet Ole som en kompetent supervisor, som vi fagligt har kunnet læne os op af i implementeringen af ACT metoden. Ole har været god til at sætte sig ind i den måde, vi arbejder på, og har dermed kunne bidrage positivt til udviklingen af Perronen og personalet. Der er altid en tryg og tillidsfuld atmosfære hos Ole, og han har en anerkendende tilgang til andre mennesker.

Kontakt mig gerne for uddybning.

Laila Lunddorf

Køge Social-og Sundhedsforvaltning

Tlf. +45 56 66 11 22