Autoriseret psykolog, Specialist i psykoterapi og supervision, ACBS Peer reviewed ACT Trainer

De fleste mennesker jeg arbejder med kommer fordi de oplever sig “fastlåste” i deres liv. Denne “fastlåsthed” kan komme i mange forskellige former såsom depression, angst, i forbindelse med at skulle håndtere et traume, problemer i relationer, en følelse af utilstrækkelighed eller en gennemgående utilfredshed med tilværelsen. Det som ofte går på tværs er, at der en oplevelse af tab af mening og dermed af vitalitet.

Jeg arbejder med disse problemstillinger (og det som mine klienter iøvrigt måtte præsentere) fra et sted præget af respekt, samabejde og udveksling, hvorfra vi sammen kan undersøge, hvad der fungerer og hvad der ikke fungerer i klientens liv.

Min tilgang er pragmatisk, interaktiv og klient-orienteret. Som psykolog er jeg ikke tilhænger af en "sygdomsbaseret" model for psykoterapi, som ofte er begrænsende for udvikling og forandring. De klienter som jeg almindeligvis arbejder godt med er interesseret i en aktiv tilgang og i at lære færdigheder, som effektivt hjælper med at håndtere de barrierer, der er omkring at leve et meningsfuldt liv. Endelig har jeg god erfaring med at se klienter, der tidligere har fået et begrænset udbytte af psykoterapi.

Centralt i min praksis er medfølelse. Jeg besidder en stor omsorg og respekt for de mennesker, jeg arbejder med. På samme tid er mit arbejde solidt funderet i videnskab, som guider mine interventioner og plan for terapien.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Den type terapi, jeg praktiserer er Acceptance and Commitment Therapy (ACT), som er en gren af den kognitive adfærdsterapi, der betoner processer som mindfulness, accept og personlige værdier.

Målet i ACT er at hjælpe mennesker til at udvikle de færdigheder, der skal til for at kæmpe mindre med det ubehag, som vi alligevel kommer til at opleve i vores liv, alt imens der udvikles stadig større handlemønstre, som er i pagt med egne personlige værdier. I ACT er vi således ikke optaget af at hjælpe mennesker til at "kontrollere" eller fjerne bestemte dele af det, som opleves i tilværelsen. For de fleste af os er det netop kontrolstrategierne, som er blevet en central del af problemet og ikke af løsningen. ACT hjælper os til at blive bevidste om og leve i fred med vanskelige følelser og tanker, til at blive nærværende og mere venlig overfor os selv og til at handle i overensstemmelse med vores valgte personlige værdier. 

 

For professionelle: Træning / Supervision i Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Jeg tilbyder behandlere og behandlingsenheder træning og supervision i ACT. Siden 2007 har jeg arbejdet intensivt med ACT og er ACBS Peer reviewed ACT Trainer. Jeg er medforfatter til den første danske originale introduktionsbog i ACT: Introduktion til ACT (Dansk Psykologisk Forlag, 2010) og har siden 2011 været medarrangør af og primær supervisor på en 2 årig specialistgodkendt uddannelse i ACT. For yderligere information om min baggrund i ACT m.v. se øverst under faglige kvalifikationer. 

Kontaktinformation: 

Mail: otn@actklinikken.dk