CAND. PSYCH. AUT. ANNE-DORTE KROG

Jeg er autoriseret psykolog uddannet fra Københavns Universitet 2010, og har en 1- samt 2-årig specialistgodkendt efteruddannelse i ACT. Jeg får løbende supervision i ACT af internationale kapaciteter, og holder mig opdateret ved relevante kurser og workshops.

Jeg er certificeret PREP*-leder, hvilket er en uddannelse inden for parkommunikation og er trænet i EFT (Emotionsfokuseret parterapi) og på vej mod certificering som EFT-parterapeut. Fra efteråret 2017 deltager jeg i et større forskningsprojekt, der omhandler styrkelse af terapeutens selvomsorg i relation til mere effektiv parterapi. 

Jeg har stor erfaring med individuelle- og parsamtaler dels gennem mit tidligere arbejde med sygesikringsklienter (Kognitiv klinik, Odense), og dels fra mit nuværende arbejde i ACT Klinikken fra 2014. Begge steder har jeg overordnet benyttet mig af en kongnitiv adfærdsterapeutisk behandlingsmetode.

Jeg har siden 2014 haft netværksordninger i relation til forskellige sundhedsforsikringer (Herunder Prescriba, Falck, sygesikringen og Skandia).

I kommunalt regi har jeg erfaring med at arbejde med udsatte familier samt erfaring med at afholde både skilsmisse- og sorggrupper for børn (Rådgivning og Forebyggelse, Familiehuset Tårnby Kommune).

Jeg har tidligere vejledt og undervist på parkommunikationskurser. Jeg har derudover et samarbejde med Center for Kontakt og Dialog, hvor jeg løbende underviser på kommunikationskurser for skilte forældre i relation til at styrke trivslen for de fælles børn. Jeg underviser ligeledes fagpersonale i kommunalt regi til selv at kunne videreføre kurserne, som en fast del af deres tilbud til konfliktramte familier (Tårnby og Gentofte Kommune afholder pt disse kurser). Dette er med udgangspunkt i at give ansvaret tilbage til forældrene gennem mulig dialog og konfliktnedtrapning frem for endeløse kampe, der ofte ender i statsforvaltningen og med børnene klemt i midten.

I samarbejde med Ole Taggaard Nielsen har jeg afholdt foredrag om ACT for alle samt undervist andre psykologer i ACT. Jeg superviserer fagpersonale i ACT både individuelt og i grupper. (pt KABS og LÆNKEN, begge tilbud om misbrugsbehandling).

 Jeg har siden 2010 haft et samarbejde med Gentofte Hospital, hvor jeg afholder forældreoplæg i forbindelse med nydiagnosticering af børn med høretab. Oplæggene omhandler psykologiske reaktioner og sorgprocesser hos forældrene.

Igennem mit psykologarbejde i terapilokalet og hjemme hos familier, har jeg således erfaring med individuel terapi med både børn, unge og voksne samt par- og familieterapi.

Har du spørgsmål til, hvordan jeg muligvis kan hjælpe dig, er du velkommen til at kontakte mig på psykologannedorte@gmail.com inden du bestiller tid. (Jeg tager ikke imod henvisning fra din læge). Jeg har desuden telefontid fra 8.30-9.00 mandag-onsdag på +45 2685 1832. 

*PREP står for Prenvention and Relationship Enhancement Program, som betyder et forebyggende og relationsstyrkende program. 

Professionelle medlemskaber:

Dansk Psykolog Forening

ACBS Association for Contextual Behavioral Science

ACBS Denmark

ICEEFT The International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy

DKCEFT Dansk Center for Emotionsfokuseret Parterapi

 Psykologer i Danmark