Anne Dorte Krog, Autoriseret psykolog, Specialist i Psykoterapi

Jeg er autoriseret psykolog, er specialist i psykoterapi med voksne, og uddannet fra Københavns Universitet 2010. Jeg har en 1- samt 2-årig specialistgodkendt efteruddannelse i ACT. Jeg får løbende supervision i ACT af internationale kapaciteter, og holder mig opdateret ved relevante kurser og workshops.

Jeg har stor erfaring med individuelle- og parsamtaler dels gennem mit tidligere arbejde med sygesikringsklienter (Kognitiv klinik, Odense), og dels fra mit nuværende arbejde i ACT Klinikken fra 2014. Begge steder har jeg overordnet benyttet mig af en kongnitiv adfærdsterapeutisk behandlingsmetode. Derudover er jeg trænet i Emotionsfokuseret parterapi (EFT).

Jeg har siden 2014 haft netværksordninger i relation til forskellige sundhedsforsikringer (Herunder Prescriba, Falck, Sygesikringen Danmark, Skandia og Prima Care).

I kommunalt regi har jeg erfaring med at arbejde med udsatte familier samt erfaring med at afholde både skilsmisse- og sorggrupper for børn (Rådgivning og Forebyggelse, Familiehuset Tårnby Kommune).

Jeg har tidligere vejledt og undervist på parkommunikationskurser. Jeg har derudover haft et samarbejde med Center for Kontakt og Dialog, hvor jeg løbende har undervist på kommunikationskurser for skilte forældre i relation til at styrke trivslen for de fælles børn. Jeg har ligeledes undervist fagpersonale i kommunalt regi til selv at kunne videreføre kurserne, som en fast del af deres tilbud til konfliktramte familier (Tårnby og Gentofte Kommune afholder pt disse kurser). Dette er med udgangspunkt i at give ansvaret tilbage til forældrene gennem mulig dialog og konfliktnedtrapning frem for endeløse kampe, der ofte ender i statsforvaltningen og med børnene klemt i midten.

I samarbejde med Ole Taggaard Nielsen har jeg afholdt foredrag om ACT for alle samt undervist andre psykologer i ACT.

Jeg superviserer fagpersonale i ACT både individuelt og i grupper. (tidligere KABS og LÆNKEN, begge tilbud om misbrugsbehandling. Pt Dignity - Dansk institut mod Totur).

Jeg underviser i ACT på diverse uddannelser med fokus på sammenhængen mellem krop og psyke. (Tidligere på Madmentoruddannelsen og pt på Bodyallmind, som er en kropsterapeutisk uddannelse). Herudover underviser jeg i etik ud fra et ACT-perspektiv.

 Fra 2010-2018 har jeg haft et samarbejde med Gentofte Hospital, hvor jeg har afholdt forældreoplæg i forbindelse med nydiagnosticering af børn med høretab. Oplæggene omhandler psykologiske reaktioner og sorgprocesser hos forældrene.

Igennem mit psykologarbejde i terapilokalet, på arbejdspladser og hjemme hos familier, har jeg således erfaring med individuel terapi med både børn, unge og voksne samt par- og familieterapi. Derudover har jeg erfaring med at supervisere og undervise psykologer og andet fagpersonale i ACT både individuelt og i grupper.

Professionelle medlemskaber:

Dansk Psykolog Forening

ACBS Association for Contextual Behavioral Science

ACBS Denmark

ICEEFT The International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy

DKCEFT Dansk Center for Emotionsfokuseret Parterapi

 Psykologer i Danmark