Nyheder

Klinikken har elektronisk tidsbestilling (brug link bl.a. på hjemmesidens forside). Når du er oprettet af klinikken kan du selv bestille dine tider i ro og mag. Du får desuden email/sms bekræftelse samt påmindelse dagen før din tid. Under "din side" fremgår dine aftaler, og her kan du om nødvendigt aflyse din tid.

 

Ændringer i 2022

For klienter med lægehenvisning:

Danske Regioner har indgået ny aftale om psykologhjælp med Dansk Psykolog Forening. I henhold til denne vil konsultationer for klienter med lægehenvisning blive reduceret med 5 min (dvs. fra 50 min til 45 min). Ændringen træder i kraft den 01.01.2022. 

Honorar betales fortrinsvist med mobilepay:

For at lette vores bogføring beder vi om, at konsultationer fortrinsvist betales via mobilepay ved sessionens begyndelse. Klinikkens mobilepay nr. er 353747. Fakturanr. anføres i kommentarfeltet. Vi hjælper dig gerne med at sætte det op på din telefon. Ændringen træder i kraft den 01.01.2022.

Elektronisk tidsbestilling:

I 2022 arbejder vi med en online løsning, hvor tidsbestilling kan ske over klinikkens hjemmeside – mere om dette følger.

 

 

 

*Information om coronavirus (COVID-19)

Vi har åben for fremmøde i klinikken. Der vil ligeledes stadig efter aftale være mulighed for psykologhjælp over video eller telefon for de klienter og professionelle der måtte foretrække det. Alle klinikkens psykologer er vaccinerede mod covid.

- opdateret d.01.09.2021

 

Juni 2021: Ole Taggaard Nielsen deltager i og bidrager til den internationale verdenskonference i ACT 2021. På grund af pandemien afvikles konferencen online. Er du interesseret i at vide mere om konferencen kan du følge linket her: https://contextualscience.org/wc2021virtual

Oversigt ACT bøger for klienter

kilde: Portland Psychotherapy Center

 

September 2020 Ole Taggaard Nielsen er akkrediteret af Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet og lever dermed op til det nationale niveau for kvalitet som er omfattet af Den Danske Kvalitetsmodel. 

Februar 2020: I ACT Klinikken er vi ved at forberede akkreditering. Efter aftale mellem Dansk Psykolog Forening og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) er privatpraktiserende psykologer omfattet af Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). Det betyder, at alle privatpraktiserende psykologer med ydernumre i Danmark skal akkrediteres efter et sæt akkrediteringsstandarder. Akkrediteringen af privatpraktiserende psykologer sker løbende i perioden fra 1. august 2019 til 31. december 2021.

Juli 2019: Ny bog om ACT og Kronisk sygdom af psykolog Birgitte Bentsen: Et helt liv med sygdom - selvhjælpsbog til kronikere. Forord af Ole Taggaard Nielsen. Du kan læse mere her https://www.forfatterskabet.dk/et-helt-liv-med-sygdom/

Juni 2019: Ole Taggaard Nielsen deltager i den internationale verdenskonference i ACT i Dublin, Irland. Er du interesseret i at vide mere om konferencen kan du følge linket her: https://contextualscience.org/wc17

Maj 2019: Ny bog af Russ Harris "ACT Spørgmål og Svar", Dansk Psykologisk Forlag (Original: ACT questions and answers). Den danske udgave er med forord af Ole Taggaard Nielsen. Vil du vide mere og evt købe bogen kan du følge linket her: https://dpf.dk/produkt/bog/act-spoergsmaal-svar