Nyheder

Juni 2021: Ole Taggaard Nielsen deltager i og bidrager til den internationale verdenskonference i ACT 2021. På grund af pandemien afvikles konferencen online. Er du interesseret i at vide mere om konferencen kan du følge linket her: https://contextualscience.org/wc2021virtual

 

 

 

*Information om coronavirus (COVID-19)

07.04.2021: Vi har igen almindelig fremmøde i klinikken. Alle psykologer tilknyttet klinikken er vaccinerede mod covid-19. Der er fortsat mulighed for at modtage konsultation over video samt telefon.

 

 Ny oversigt over ACT bøger for klienter

kilde: Portland Psychotherapy Center

10.09.2020 Ole Taggaard Nielsen er akkrediteret af Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet og lever dermed op til det nationale niveau for kvalitet som er omfattet af Den Danske Kvalitetsmodel. Akkrediteringen af privatpraktiserende psykologer er sket fra d. 1. august 2019.

 

18.08.2020: Anne Dorte er på orlov 

 

 

Februar 2020: I ACT Klinikken er vi ved at forberede akkreditering. Efter aftale mellem Dansk Psykolog Forening og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) er privatpraktiserende psykologer omfattet af Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). Det betyder, at alle privatpraktiserende psykologer med ydernumre i Danmark skal akkrediteres efter et sæt akkrediteringsstandarder. Akkrediteringen af privatpraktiserende psykologer sker løbende i perioden fra 1. august 2019 til 31. december 2021.

Juli 2019: Ny bog om ACT og Kronisk sygdom af psykolog Birgitte Bentsen: Et helt liv med sygdom - selvhjælpsbog til kronikere. Forord af Ole Taggaard Nielsen. Du kan læse mere her https://www.forfatterskabet.dk/et-helt-liv-med-sygdom/

Juni 2019: Ole Taggaard Nielsen deltager i den internationale verdenskonference i ACT i Dublin, Irland. Er du interesseret i at vide mere om konferencen kan du følge linket her: https://contextualscience.org/wc17

Maj 2019: Ny bog af Russ Harris "ACT Spørgmål og Svar", Dansk Psykologisk Forlag (Original: ACT questions and answers). Den danske udgave er med forord af Ole Taggaard Nielsen. Vil du vide mere og evt købe bogen kan du følge linket her: https://dpf.dk/produkt/bog/act-spoergsmaal-svar

Maj 2019: Anne-Dorte Krog er tilbage til klinikken efter endt barsel