Nyheder

*Information om coronavirus (COVID-19)

ACT Klinikkens har omlagt alle aktiviteter til online psykologhjælp i form af online video-terapi og video-supervision med fagpersonale frem til d.31.03.2021. Det betyder, at der i denne periode ikke er mulighed for ansigt-til-ansigt konsultationer. Den 06.04.2021 (efter påske) har vi igen åben for fremmøde i klinikken under sædvanlige retningslinjer omkring sikkerhed. Der vil efter denne dato dog stadig være mulighed for psykologhjælp online for de der måtte ønske det.

- opdateret d.19.03.2021

 

 

Ny oversigt over ACT bøger for klienter

kilde: Portland Psychotherapy Center

10.09.2020 Ole Taggaard Nielsen er akkrediteret af Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet og lever dermed op til det nationale niveau for kvalitet som er omfattet af Den Danske Kvalitetsmodel. Akkrediteringen af privatpraktiserende psykologer er sket fra d. 1. august 2019.

 

18.08.2020: Anne Dorte er på orlov frem til juni 2021

 

 

Februar 2020: I ACT Klinikken er vi ved at forberede akkreditering. Efter aftale mellem Dansk Psykolog Forening og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) er privatpraktiserende psykologer omfattet af Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). Det betyder, at alle privatpraktiserende psykologer med ydernumre i Danmark skal akkrediteres efter et sæt akkrediteringsstandarder. Akkrediteringen af privatpraktiserende psykologer sker løbende i perioden fra 1. august 2019 til 31. december 2021.

Juli 2019: Ny bog om ACT og Kronisk sygdom af psykolog Birgitte Bentsen: Et helt liv med sygdom - selvhjælpsbog til kronikere. Forord af Ole Taggaard Nielsen. Du kan læse mere her https://www.forfatterskabet.dk/et-helt-liv-med-sygdom/

Juni 2019: Ole Taggaard Nielsen deltager i den internationale verdenskonference i ACT i Dublin, Irland. Er du interesseret i at vide mere om konferencen kan du følge linket her: https://contextualscience.org/wc17

Maj 2019: Ny bog af Russ Harris "ACT Spørgmål og Svar", Dansk Psykologisk Forlag (Original: ACT questions and answers). Den danske udgave er med forord af Ole Taggaard Nielsen. Vil du vide mere og evt købe bogen kan du følge linket her: https://dpf.dk/produkt/bog/act-spoergsmaal-svar

Maj 2019: Anne-Dorte Krog er tilbage til klinikken efter endt barsel