Nyheder

Klinikken lukker d.27.07-d.16.8 idet vi afholder sommerferie.

 

*Information om coronavirus

Vi har åben for fremmøde i klinikken. 

Vi beder dig anvende mundbind i venteværelset og gøre brug af håndsprit. Hvis du har symptomer beder vi dig om at kontakte os med henblik på en ny tid.

Der vil efter aftale stadig være mulighed for psykologhjælp over video eller telefon for de klienter og professionelle der måtte foretrække det. Alle klinikkens psykologer er vaccinerede mod covid.

- opdateret d.29.11.2021

 

Ændringer i 2022

For klienter med lægehenvisning:

Danske Regioner har indgået ny aftale om psykologhjælp med Dansk Psykolog Forening. I henhold til denne vil konsultationer for klienter med lægehenvisning blive reduceret med 5 min (dvs. fra 50 min til 45 min). Ændringen træder i kraft den 01.01.2022. 

Honorar betales fortrinsvist med mobilepay:

For at lette vores bogføring beder vi om, at konsultationer fortrinsvist betales via mobilepay ved sessionens begyndelse. Klinikkens mobilepay nr. er 353747. Fakturanr. anføres i kommentarfeltet. Vi hjælper dig gerne med at sætte det op på din telefon. Ændringen træder i kraft den 01.01.2022.

Elektronisk tidsbestilling:

I 2022 arbejder vi med en online løsning, hvor tidsbestilling kan ske over klinikkens hjemmeside – mere om dette følger.

 

 

 

*Information om coronavirus (COVID-19)

Vi har åben for fremmøde i klinikken. Der vil ligeledes stadig efter aftale være mulighed for psykologhjælp over video eller telefon for de klienter og professionelle der måtte foretrække det. Alle klinikkens psykologer er vaccinerede mod covid.

- opdateret d.01.09.2021

 

Juni 2021: Ole Taggaard Nielsen deltager i og bidrager til den internationale verdenskonference i ACT 2021. På grund af pandemien afvikles konferencen online. Er du interesseret i at vide mere om konferencen kan du følge linket her: https://contextualscience.org/wc2021virtual

Oversigt ACT bøger for klienter

kilde: Portland Psychotherapy Center

 

September 2020 Ole Taggaard Nielsen er akkrediteret af Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet og lever dermed op til det nationale niveau for kvalitet som er omfattet af Den Danske Kvalitetsmodel. 

Februar 2020: I ACT Klinikken er vi ved at forberede akkreditering. Efter aftale mellem Dansk Psykolog Forening og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) er privatpraktiserende psykologer omfattet af Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). Det betyder, at alle privatpraktiserende psykologer med ydernumre i Danmark skal akkrediteres efter et sæt akkrediteringsstandarder. Akkrediteringen af privatpraktiserende psykologer sker løbende i perioden fra 1. august 2019 til 31. december 2021.

Juli 2019: Ny bog om ACT og Kronisk sygdom af psykolog Birgitte Bentsen: Et helt liv med sygdom - selvhjælpsbog til kronikere. Forord af Ole Taggaard Nielsen. Du kan læse mere her https://www.forfatterskabet.dk/et-helt-liv-med-sygdom/

Juni 2019: Ole Taggaard Nielsen deltager i den internationale verdenskonference i ACT i Dublin, Irland. Er du interesseret i at vide mere om konferencen kan du følge linket her: https://contextualscience.org/wc17

Maj 2019: Ny bog af Russ Harris "ACT Spørgmål og Svar", Dansk Psykologisk Forlag (Original: ACT questions and answers). Den danske udgave er med forord af Ole Taggaard Nielsen. Vil du vide mere og evt købe bogen kan du følge linket her: https://dpf.dk/produkt/bog/act-spoergsmaal-svar